Middelalderukrudt

Præstegaardshaven har sikkert været anvendt til dyrkede planter og husdyr så længe der har boet mennesker i byen. Måske har der for flere hundrede år siden været noget byggeri, men vi forestiller os små marker, havedyrkning og lidt husdyr.

Derfor har der stået planter her siden middelalderen og nogle arter her derfor vokset her i hundrede af år. Nye planter er kommet til og dette vil fortsat ske. Her på hjemmesiden laver vi en liste over alle planter, som stod i Middelalderhaven da vi startede vores projekt. Vi ved at nogle helt sikkert har vokset her meget længe.

Ager-Snerle
Ahorn
Alm. Brandbæger
Alm. Fuglegræs
Alm. Guldstjerne
Alm. Hundegræs
Alm. Hyld
Alm. Rajgræs
Alm. Rapgræs
Alm. Røllike
Alm. Skovranke
Alm. Springknap
Alm. Vedbend
Alm. Vorterod
Bellis
Burre-Snerre
Enårig Rapgræs
Feber-Nellikerod
Femhannet Hønsetarm
Fløjlsgræs
Følfod
Gærde-Valmue
Have-Ribs
Hejrenæb
Hulkravet Kodriver
Hulrodet Lærkespore
Hundepersille
Korn-Valmue
Korsknap
Krybende Potentil
Lav Ranunkel
Lugtløs Kamille
Løgkarse
Mark-Ærenpris
Mælkebøtte sp
Rank Vejsennep
Rød Svingel
Skov-Salat
Skvalderkål
Sort Natskygge
Stor Nælde
Tofrøet Vikke
Tråd-Ærenpris
Tveskægget Ærenpris
 Vedbend-Ærenpris
Vår-Brunrod