Sumpplanter

Vores vandhul er vigtigt for alle de dyr der drikker vand og i Middelalderhaven har vi ynglefugle, padder og mange insekter. Men vi ønsker også en samling af planter, som har været anvendt som lægemiddel, til snaps, til te og mad og meget mere. Disse sættes på hylder under vandet, dels på lavt vand i sumpbedet og dels i vandet hvor det er dybt. Mange af planterne i dette tema hører naturligt til i andre temaer, men de kræver blot meget vand.

Sumpbedet er normalt vådt, men i tørre perioder kan vandstanden stå lavt. Vandhullet er ca. 1 meter på det dybeste sted.

Alm. Mjødurt

Andemad

Brudelys

Brøndkarse

Bukkeblad

Eng-Kabbeleje

Frøbid

Glanskapslet Siv

Gul Iris

Hestehale

Kalmus

Kattehale

Lyse-Siv

Læge-Kokleare

Pors

Vand-Mynte

Åkande