Sumpplanter

Vores vandhul er vigtigt for alle de dyr der drikker vand og i Middelalderhaven har vi ynglefugle, padder og mange insekter. Men vi ønsker også en samling af planter, som har været anvendt som lægemiddel, til snaps, til te og mad og meget mere. Disse sættes på hylder under vandet, dels på lavt vand i sumpbedet og dels i vandet hvor det er dybt. Mange af planterne i dette tema hører naturligt til i andre temaer, men de kræver blot meget vand.

Sumpbedet er normalt vådt, men i tørre perioder kan vandstanden stå lavt. Vandhullet er ca. 1 meter på det dybeste sted.

Alm. Bukkeblad

Alm. Mjødurt

Brudelys

Eng-Kabbeleje

Eng-Nellikerod

Frøbid

Glanskapslet Siv

Gul Iris

Gul Åkande

Hornblad

Hvid Åkande

Kalmus

Kattehale

Krebseklo

Liden Andemad

Lyse-Siv

Læge-Kokleare

Pengebladet fredløs

Pors

Tykbladet Ærenpris

Tykskulpet Brøndkarse

Vand-Mynte

Vandnavle

Vand-Røllike

Vandspir

Vejbred-Skeblad