Farveplanter

Allerede i jernalderen kendte man til at farve tekstiler med planter. Lysten til farver på klæder er universel, i alle kulturer har man kendt teknikker til farvning, enten med svampe, planter eller insekter. I Danmark benyttede man ganske enkelt de forhåndenværende planter, rødder eller bark. I bedet her viser vi nogle af de bedste farveplanter, flere af dem hentet til Danmark netop med farvning for øje.

Mange planter har været brugt til farvning. I Middelalderhaven træffes nogle i andre temabede eller blot voksende vildt i haven eller i plænen. F.eks. Stor Nælde, Almindelig Røllike, Hjortetrøst, Læge- Jordrøg, Strand-Malurt, Ahorn, Cikorie, Guldblomme, Mørk Kongelys, Sødskærm, Rejnfan o.a.

Farve-Gåseurt

Alm. Gyldenris

Alm. Løvefod

Alm. Mjødurt

Eng-Skær

Farve-Gåseurt

Farve-Krap

Farve-Mysike

Farve-Reseda

Farve-Tidsel

Gul Snerre

Farve-Vajd

Farve-Visse

Gul Snerre

Hvidmelet Gåsefod

Sort Stokrose

Stor Knopurt

Vild Kørvel

Farve vajd frø
Farve-Vajd

Skriv et svar