Haven

Plan for Middelalderhaven

Foreningen og dens havelaug driver Middelalderhaven i Steges historiske centrum.

Middelalderhaven indeholder historiske planter, der fokuseres naturligvis på lokale specielle reliktplanter/de levende fortidsminder, men haven byder på bede og afdelinger med mange forskellige historiske temaer.

Bestyrelsen afsætter årligt et beløb til haveaktiviteter og søger desuden midler fra puljer, fonde og gaver og donationer.

Formanden for havelauget er udpeget af bestyrelsen og deltager i bestyrelsesmøderne

Formanden organiserer arbejdet med havens pasning, samler frivillige og fører en telefon- og mail-liste.

Bestyrelsen og formanden laver en årsplan, der omhandler årets opgaver i haven, samt højtider og mærkedage.

Formanden laver en ugeplan, der omhandler faste gøremål og opgaver.

Haven er giftfri.

Vi ønsker en have, som er tilgængelig for alle. Derfor skal der planlægges så gangbesværede og andre også kan opleve planterne.

I Middelalderhaven har børn adgang sammen med voksne.

Frø, blomster, blade plukkes på guidede ture eller man forespørger havelauget. Havens gæster plukker kun efter aftale.

Middelalderhaven
Haven foråret 2015

Skriv et svar