Møns reliktplanter

Planter er blevet brugt som mad og medicin, men også som farver, fibre, til bier og til mange andre formål. Mange planter er indført i middelalderen, nogle før i vikingetid og jernalder, og mange andre naturligvis efter middelalderen og i nyere tid. Arkæologiske undersøgelser af klosterruiner har påvist mange indførte planter der, og det er naturligt at mene, at langt de flere indførte planter kom hertil med munke i middelalderen.

NordGen bruger betegnelsen kulturreliktplante, og for at høre til denne gruppe skal planten 1)have en population og have været anvendt som kulturplante og 2)knyttet til et sted med en kulturhistorie.

I Danmark har vi brugt betegnelserne reliktplanter og levende fortidsminder, især prof. Johan Lange og botaniker Bernt Løjtnant har undersøgt planterne og deres voksesteder.

I Middelalderhaven har vi samlet planter fra Stege, fra Nyord og Bogø og fra middelalderkirkernes omgivelser i vort temabed med de ”lokale indførte planter”. Bedet indeholder 35-40 forskellige arter og dertil kommer vort kirkedige, som indeholder ca. 10 indførte arter.

Mange af planterne træffes flere gange i Middelalderhaven, da de jo også optræder som lægeplanter, Maria planter, køkkenurter i andre temabede.

Almindelig Akeleje 3
Alm. Akeleje

            
Alm. Akeleje

Alm. Fingerbøl

Alm. Hjertespand

Alm. Katost

Alm. Springknap

Alm. Sæbeurt

Alm. Sæbeurt

Bulmeurt

Cikorie

Dansk Ingefær

Enbo Galdebær

Ensidig Klokke

Farve-Reseda

Gærde-Kartebolle

Feber-Nellikerod

Filtbladet Kongelys

Gul Lærkespore

Gærde-Kartebolle

Kantbæger

Have-Malurt

Hjortetrøst

Hulkravet Kodriver

Hulrodet Lærkespore

Hundepersille

Hvid Pigæble

Kors-Vortemælk

Italiensk Arum

Judaspenge

Kantbæger

Kors-Vortemælk

Liden Singrøn

Lundgylden

Marietidsel

Læge-Hundetunge

Læge-Jernurt

Læge-Kulsukker

Løgkarse

Marietidsel

Matrem

Prikbladet Perikon

Moskus-Katost

Mørk Kongelys

Pengebladet Fredløs

Prikbladet Perikon

Rank Vejsennep

Æselfoder

Rejnfan

Rundbladet Katost

Rød Tandbæger

Sort Natskygge

Svaleurt

Toårig Natlys

Vår-Brunrod

Æselfoder

Tema 1 copy