Fredag 16.1.2015

Fredag d. 16. januar 2015 skrev vi under på aftale om brug af matr. 50a  Stege Byjorder. Et vigtigt skridt i etableringen af Middelalderhaven.

Formanden skrev under
Formanden skrev under
Gæster i Middelalderhaven
Gæster i Middelalderhaven
Gave fra lokalrådet
Gave fra lokalrådet
Kongelys Fakkel
Kongelys Fakkel
Så er der skrevet under!
Så er der skrevet under!