Biplanter

Biavlen har stor samfundsmæssig og nationaløkonomisk betydning. Frugt- og frøavlere er helt afhængige af bierne og heller ikke haveejeren kan klare sig uden bier. Derfor er det vigtigt at give bierne de bedste betingelser i form af nektar – og pollenrige planter. Vi viser historiske biplanter samt nyere arter. Middelalderhaven bliver et sandt eldorado for alle bestøvere.

Vore vilde bestøvere har udover mange blomster i urter og buske og træer også et insekthotel, hvor yngel kan opdrættes.

Alm. Hjertespand

Alm. Lungeurt

Døvnælde

Hvid døvnælde 2
Døvnælde

Have-Timian

Hjulkrone

Honningurt

Vild Merian

Vår-Brunrod