Insekthotel

Middelalderhavens insekthotel blev sat op i det tidlige forår 2015 og tilbyder nu leve- og ynglesteder til havens nyttige insekter.

Hotelbygger

Se mere her:

Insekthotellet

Gode biplanter

Middelalderhavens bihoteller

De flittige bier

Plan bi: Sådan får du bier i dit hotel

Scorekort til din have. Hvor mange points scorer din have på biodiversitet? Kortet er udarbejdet til rapport fra DCE, Nationalt center for Miljø og Energi på Århus Universitet: Scorekort for parcelhushaver

Biosfære Møn

Hotelværelser
Hotelværelser
Sekskantet hotel