Bed til dvaleplanter

Skuebed med ”middelalderjord” og håb om dvaleplanter

Dvaleplanter er plantearter, hvis frø kan ligge i dvale i jorden gennem mange år uden at miste spireevnen. Når betingelserne for at spire ændres spirer de frem og kan fortælle om plantelivet på lokaliteten førhen.

Vores forsøg med “middelalderjord” i 2015-16  gav ikke én dvaleplante. Måske vender vi tilbage med et nyt forsøg med jordprøver fra kendte middelalderlokaliteter.

Ved Morten Reenbergs Gård og i Middelalderhaven er der gravet lidt de senere år. Vi har registreret følgende dvaleplanter.

Dansk navn

Læge-Jordrøg

Opium-Valmue

Hundepersille

Kongelys sp.

Vår-Brunrod

På Møn er der set Æselfoder, Pigæble, Kors-Vortemælk i 2016 og mange Æselfoder v. SuperBrugsen i 2017

Kendte dvaleplanter er:

Agerkål, Bleg Kongelys, Bondetobak, Bulmeurt, Filtet Kongelys, Have-Malurt, Hjertebladet Gåsefod, Hvid Tandbæger, Korn-Valmue, Kors- Vortemælk, Hjertespand, Læge-Jordrøg, Mørk Kongelys, Opium-Valmue, Pigæble, Rød Tandbæger, Skarntyde, Stor Hundepersille, Uldbladet Kongelys, Æselfoder