Bed til dvaleplanter

Skuebed med ”middelalderjord” og håb om dvaleplanter

Dvaleplanter er plantearter, hvis frø kan ligge i dvale i jorden gennem mange år uden at miste spireevnen. Når betingelserne for at spire ændres spirer de frem og kan fortælle om plantelivet på lokaliteten førhen.

Vores forsøg med “middelalderjord” i 2015 gav ikke én dvaleplante. Vi har ikke opgivet forsøg med jordprøver fra kendte middelalderlokaliteter, men i år har vi ikke afsat plads til et forsøg

Dvalebed