Bibelens planter

Eksotiske og til tider mærkelige og samtidig nærværende og helt tæt på. Bibelens planter er fra en fjern fortid og fra en anden geografisk egn end den nordiske. Ikke desto mindre findes mange af dem stadig, nogle af dem endog lige omkring dig. Planterne har været en væsentlig del af datidens medicinske tilberedninger gennem årtusinder. I mange af bibelens beretninger indgår navne på planter og planteprodukter. Ved læsning af disse beretninger er det en hjælp af have kendskab til datidens flora i de bibelske lande og til menneskets udnyttelse af planterne.

Alm. Hirse

Alrune

Amerikansk Olieplante

Bønne

Dild

Figen

Hvidløg

Hør

Isop

Kalmus

Kommen

Koriander

Kugletidsel

Lilje

Læge-Aloe

Malurt

Morbær

Mynte

Nardus

Nælde

Rose

Rude

Sennep

Tamarisk

Tidsel

Vin

Æble